toptext

 

 

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

Sisab stor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLI PARTNER

 

Om stoppasabbet.nu

stoppasabbet.nu är ett modernt utbildningsmaterial om lag och rätt. Portalen består av inspirerande filmer och lärarhandledningar riktade till pedagoger och elever i mellan- och högstadiet. Allt material är kostnadsfritt och anpassat efter läroplanen (Lgr 11).

Vision

Vi vill att stoppasabbet.nu ska bidra till en hållbar utveckling och skapa trygghet i närmiljön och minska samhällets kostnader för skadegörelse och andra brott. Det gör vi genom att upplysa om brottslighetens konsekvenser för offer, gärningsmän och samhälle.

Vi vill också öppna upp för diskussioner och personliga ställningstaganden.

Lokal samverkan

Utgivningen av stoppasabbet.nu möjliggörs genom samarbete med engagerade kommuner, företag och organisationer. Den gemensamma nämnaren är att alla vill verka för ett bättre samhälle och tycker det är viktigt att skolan ges bra förutsättningar att arbeta förebyggande mot skadegörelse och andra brott.

 

Exempel på filmer

  • Om vardagssabbet
  • Klotter kostar
  • Snatteri
  • Pojkarna som lekte med elden
  • Fängelset

 

Presentationsfilmer

Ur kommunernas och skolans synvinkel

 

Ur de medverkande företagens synvinkel 

 

Lokalt partnerskap  

Alternativ 1

Stor banner på hemsidan

(320x120pixlar)

Sponsorfilm

Deltagardiplom

Informationsaffischer

Rätt att använda stoppasabbets symbol

Pris per helår:

14.925 kr + moms

Alternativ 2

Liten banner på hemsidan

(160x60 pixlar)

Sponsorfilm

Deltagardiplom

Informationsaffischer

Rätt att använda stoppasabbets symbol

Pris per helår:

7.425 kr + moms

 

Nationellt partnerskap

Offert lämnas på förfrågan

 

Produktion

stoppasabbet.nu produceras av Medix Produktion AB , en av de största producenterna av utbildningsfilm för skolor, i samarbete med Vita Huset AB , med 25 års erfarenhet av produktion av utbildningsmaterial för grundskolan.