toptext

 

 

FÖR LÄRARE

 

På den här sajten hittar du faktagranskade filmer och studiehandledningar som är anpassade till den nya läroplanen. 

LGR 11

Målet med stoppasabbet.nu är att skapa trygghet i närmiljön och att samhällets kostnader för skadegörelse ska minska. Det gör vi genom att erbjuda skolorna kostnadsfritt undervisningsmaterial som ständigt uppdateras. Vi strävar efter att bevaka aktuella ämnen och nyheter. Allt anpassat till LGR 11. 

För mellan- och högstadiet

Stoppasabbet.nu riktar sig mot grundskolan och har två målgrupper - elever i mellanstadiet och elever i högstadiet. Materialet är anpassat efter elevernas årskurser. Vår metodik baserar sig på konsekvenserna av brottet, både för gärningsman, offer och samhället. De fall vi tar upp ska få eleverna att diskutera rätt och fel, värderingar och normer - och i slutändan lära dem konsekvenstänk.

Lokalt perspektiv

Varje kommun har en egen sida i portalen. Det gör innehållet mer intressant för eleverna. I nyhetsflödet, som uppdateras kontinuerligt, kan man läsa om all polisanmäld skadegörelse. På de lokala sidorna finns även filmer och reportage om skadegörelse i det egna närområdet.